Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek továbbiakban, “ÁSZF”

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A https://oxalsav.hu  címen található webáruház

Schnell Zsolt e.v.

adószám:58648294-2-22

Lekérdezés adószám szerint – 58648294

Egyéni vállalkozó adatai

Nyilvántartási szám: 22337725

Adószám: 58648294-2-22

Nyilvántartásba történő felvétel napja: 2011.02.09

Állapot: Működő

Vállalkozó neve: SCHNELL ZSOLT 

Székhely adatai

Hatály kezdete2019.12.31

Cím

MAGYARORSZÁG, 7700 MOHÁCS VÖRÖSMARTY UTCA 6.  

E-mail: schnell.zsolt1@gmail.com

Telefonszám: + 36 20 461-6789

üzemelteti.

Schnell Zsolt, mint a https://oxalsav.hu webáruház üzemeltetője fenntartja jogát a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában tájékoztatja a regisztrált felhasználókat, amelyet hírlevél vagy valamennyi felhasználónak a Saját fiókjában megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhat. Ilyen esetekben az Általános Szerződési Feltételek módosított változata megjelenik az oldalon.

Az alábbi fogalmak a jelen ÁSZF-ben a következők szerint értelmezendők:

Weboldal: https://oxalsav.hu oldalon található online kereskedelmi áruház.

Eladó/Szolgáltató: a https://oxalsav.hu weboldal üzemeltetetője.

Felhasználó: az a 16. életévét betöltött természetes személy vagy jogi személy, aki az https://oxalsav.hu oldal tartalmához hozzáfér;

Vendég felhasználó: regisztráció nélkül történő vásárló

Regisztrált felhasználó: az a Felhasználó, aki az https://oxalsav.hu oldalon regisztrál, felhasználói fiókkal rendelkezik (a továbbiakban: Saját fiók) – elfogadva ezáltal az Általános Szerződései Feltételeket. Természetes személyek esetén a regisztráció  feltétele a 16. életév betöltése.

Vevő vagy Vásárló illetve Fogyasztó: az az Ügyfél, aki a weboldalon a Saját fiókon keresztül vagy vendégként megrendelést adott le. 

Saját fiók: az Ügyfél az https://oxalsav.hu oldalon regisztráció útján Saját fiókot hozhat létre, neve, e-mail címe, számlázási és szállítási adatok, telefonszám valamint a jelszó megadásával.  Amennyiben a Felhasználó Saját fiók használata nélkül megrendelést ad le a https://oxalsav.hu oldalon, a megrendelés során megadott adatokkal Saját fiókot hoz létre.

A Saját fiók menüpontokba szedve tartalmazza az Ügyfél által a regisztráció során és a megrendelése(i) leadásakor megadott adatokat, információkat, valamint a megrendeléshez kapcsolódó releváns dokumentumokat.

A Felhasználó a regisztráció során és az Ügyfél a megrendelés leadásakor köteles valós adatokat megadni. A Felhasználó felelős azért, hogy az általa megadott adatok megfelelnek a valóságnak, illetve a teljesség és az időszerűség követelményének. Amennyiben az eladó tudomására jut, hogy a Felhasználó/Ügyfél által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult az Ügyfél Saját fiókjához való hozzáférését korlátozni, illetve az Ügyfelet a weboldal használatából kizárni; Az eladó jogosult az Ügyfél Saját fiókjához való hozzáférését korlátozni, illetve az Ügyfelet a weboldal használatából kizárni abban az esetben is, ha az Ügyfél visszaélésszerűen használja a weboldalt illetve annak a szolgáltatásait. A weboldal visszaélésszerű használatának minősül például, ha az Ügyfél több termékre rendelést ad le, ám azokat önhibájából, szándékosan a termékek kézbesítése során, vagy azok átvételi helyre történő megérkezését követően nem veszi át.

Kosár: A Vásárló/Felhasználó Saját fiókjának az a része, ahova a Vásárló/Felhasználó elhelyezheti azokat a termékeket és szolgáltatásokat, amelyeket meg kíván vásárolni az elhelyezés pillanatában vagy egy későbbi időpontban.

Termék: minden olyan, a Weboldalon értékesítésre szánt birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi, és amely vonatkozásában az Ügyfél a Weboldalon a megrendelését leadhatja;

Szerződés: az Eladó és a Vásárló között a Weboldalon megjelenített termékek és szolgáltatások értékesítése/megvásárlása tárgyában a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint, az Eladó és a Vásárló egyidejű fizikai jelenléte nélkül jön létre. A szerződéskötés nyelve: magyar.

Jótállás: A fogyasztó, mint vásárló és a vállalkozás, mint eladó között kötött szerződések esetén a Polgári Törvénykönyv szerinti,

a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint

b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás.

Tartalom:

– minden olyan adat és/vagy információ (beleértve kép, ábra, logó, grafikai elem, videó, fájl, szöveg, dizájn), amely a Weboldalon látható és hozzáférhető;

–  minden olyan e-mail és/vagy egyéb üzenet által tartalmazott adat és/vagy információ, amelyet az Eladó a Felhasználónak elektronikus kommunikációs eszközön keresztül küld;

–  az Eladóval partneri kapcsolatban álló harmadik félre, valamint az általa nyújtott szolgáltatásra (különösen, de nem kizárólagosan: futárszolgálat) vonatkozó adatok, információk, árak;

Hírlevél: elektronikus úton (e-mail, SMS) a weboldal által a hírlevél-szolgáltatásra feliratkozott Felhasználóknak/Ügyfélnek időszakosan küldött kereskedelmi üzenet, kommunikáció, amely a weboldalt érintő változásokról/újdonságokról, a weboldalon megjelenített Termékekről és/vagy az Eladó által adott időszakban szervezett/vállalt promóciókról, kedvezményekről tájékoztat és nyújt információt;

Kosár tartalma: egy Megrendelésben megrendelni kívánt Termékek vételárának összege, amely adott esetben a megrendelés végén csökkentésre kerül az Ügyfél által felhasznált/igénybe vett kupon -felhasználói fiókkal rendelkező Vásárló esetében a felhasznált pontok – forintban kifejezett összegével, növelve azonban a postaköltséggel illetve a házhoz szállítás költségével, azaz az Ügyfél által a Megrendelés leadását követően az adott Eladó részére fizetendő végösszeg.

Kosárérték: A kosárban lévő termékek engedménnyel csökkentett bruttó vételára.

Hozzászólás: a terméklapon megjelenített vélemény vagy megjegyzés.

2. MEGRENDELÉS

A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy az áru részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza. Ha a Vásárló nem kapná kézhez, a termékkel együtt a kötelező használati utasítást, azt kérjük haladéktalanul jelezze ügyfélszolgálatunkon. Az eladó szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik.

A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az a mindenkor hatályos általános forgalmi adót már tartalmazza. 

Kedvezményes termék esetében megjelenhet a vételár, az eredeti vételár és a kedvezménnyel csökkentett vételár, valamint a kedvezmény mértéke. 

A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0.- vagy 1.-Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak. Szintén nem minősül ajánlattételre való felhívásnak, amennyiben a vásárláskori piaci viszonylathoz képest az adott termék vonatkozásában irreálisan alacsony ár kerül feltüntetésre. Kivételt képeznek ez alól az akciók keretében meghirdetett ajándéktermékek. A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk, minden esetben a termékleírás tartalmazza a termék jellemzőit. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat az eladó elektronikus úton küldi el a Vevő részére. A webáruházban kínált termékek megvásárlása az egyes termékek oldalán illetve a termék alatti mezőben található „Kosárba” gomb megnyomásával, a mennyiség kiválasztása után kezdhető meg. Ezt követően lehetőség van a vásárlás folytatására, vagy a kosár tartalmának módosítására. A vevő a „kosár tartalma” gombra kattintva haladhat tovább a vásárlás véglegesítésében a „pénztárhoz” gomb megnyomásával, ahol a vásárló továbbra is dönthet akként, hogy tovább vásárol a „tovább vásárolok” gomb útján vagy a vevő a „megrendelem”, gomb megnyomásával ajánlatot tesz, melyre az eladó a megrendeléstől számított 48 órán belül automatikusan visszaigazolást küld. A megrendelés leadása előtt lehet megadni a számlázási és szállítási adatokat – a korábban megadott regisztrációs adatok alapján ezek automatikusan kitöltődnek -, szükséges továbbá megadni a vásárlói elérhetőséget (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám), a kiszállítási módot vagy a személyes átvételt illetve a Fizetési módot. A megrendelés leadása előtt mindenképp szükséges az ÁSZF valamint az adatkezelési tájékoztató elfogadása,. Amennyiben a vásárló kupont kíván érvényesíteni, arra a megrendelés leadása előtt biztosít részére lehetőséget a vásárlói felület.

A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a választott átvételi és fizetési módot, a rendelés értékét, termékmegnevezést, cikkszámot, darabszámot, megrendelő nevét, e-mail címét, telefonszámát, rendelésszámát. Amennyiben a visszaigazolás – mely tartalmazza a megrendelés feltételeit – nem érkezik meg a fent hivatkozott határidőn belül, a vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól. A rendelés leadása előtt a Vevőnek van lehetősége a regisztrációkor megadott adatok módosítására a módosult adatok felülírásával és rögzítésével, szerződött partnerek számára csak előzetes bejelentés után lehetséges az adatok módosítása.

Ha az eladó a leadott megrendelést azért nem teljesíti, mert az adott termék nem áll rendelkezésre, köteles erről a Vásárlót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Vásárló által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

A kiszállítás folyamatáról a csomagküldő szolgálat fog folyamatos tájékoztatást adni a megadott e-mail címen vagy telefonszámon. Amennyiben a rendelés teljesítésével kapcsolatban bármi probléma merülne fel, az ügyintéző a vevőt azonnal keresi telefonon!

A szerződés nyelve magyar. A megrendelés tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. Az iktatási szám minden esetben a megrendelés azonosítószáma. A weboldalon az árak forintban értendők, az áfát tartalmazzák

E visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről a Vevő által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és a Vevő között.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A hatályos jogszabályok értelmében tilos Magyarországon 18. életévet be nem töltött személy részére alkohol- valamint szexuális tartalmú terméket értékesíteni. Amennyiben a Vevő a regisztráció során megadta születési évét, úgy alkohol- vagy szexuális tartalmú termék megrendelése esetén azt a Szolgáltató érvényes nyilatkozatnak tekinti a tekintetben, hogy jogosult-e a Vevő részére a megrendelt termék értékesítésére. Ellenkező esetben a Vevőnek az adott termék megrendelésekor külön nyilatkozatot kell kitöltenie életkorára vonatkozólag. A Vevő teljes körű szavatosságot vállal az előző bekezdésben hivatkozott, a regisztrációkor megadott felhasználói adatok valóságtartalmáért. Amennyiben utóbb kiderül, hogy az általa megadott adatok bármelyike, így különösen alkohol- vagy szexuális tartalmú termék megrendelése esetén a Vevő által megadott életkor nem felelt meg a valóságnak, és ebből a Szolgáltatót bármilyen kár éri illetőleg a Szolgáltatóval szemben bármilyen joghátrányt érvényesítenek, a Vevő köteles a Szolgáltatóval szemben maradéktalanul helytállni, és a Szolgáltató fenntartja jogát, hogy a Vevővel szemben kártérítési igényt érvényesítsen.

Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a vásárolt termékek mellé akciók keretében ajándék terméket adjon vásárlói számára. Az ajándék termék vonatkozásában díjfizetési kötelezettsége a vásárlónak nem keletkezik, a szállítási súlyhatár esetében az ajándék termék súlya figyelmen kívül hagyandó.

3. ÁRUSZÁLLÍTÁS MÓDJA, IDEJE, KÖLTSÉGE

A megrendelt termékek esetében az alábbi szállítási mód választható:

3.1. Házhoz szállítás

A „Házhoz szállítás” kiszállítási mód választása esetén a Magyar Posta Zrt. (MPL) futárszolgálata viszi el a rendelést a megadott szállítási címre.

Házhoz szállítás esetén a súlyhatár 40 kg.

3.2. Postán maradó

Ezen kiszállítási mód választása esetén a Magyar Posta Zrt. (MPL) kiválaszott Postájára küldjük a csomagot.

Postán maradó kiszállítási mód választása esetén a súlyhatár 30 kg.

3.3. Személyes átvétel

A vásárlónak a megrendelt termék személyes átvételére is lehetősége van, a Mohácsi Szappan Kuckó üzletben (7700 Mohács, Vörösmarty u. 6).

Személyes átvétel esetén nincs súlyhatár.

Házhoz szállítás mód és Postán maradó szállítási mód választása esetén a Magyar Posta Zrt. futárszolgálata szállít Magyarország határain belül, várhatóan a rendelés leadását követő 3 munkanapon belül, a házhoz szállítás illetve a Postán maradó szállítási mód szabályainak megfelelően.

Személyes átvétel esetén a megrendelt termék átvételére várhatóan a rendelés leadását követő 72 órán belül sor kerül.

A kiszállítási díjakat az alábbi táblázat tartalmazza:

……………………..

 kiszállításra az alábbi táblázatban feltüntetett súly és értékhatár szerint van lehetőség:

 

Jelenleg a kiszállítási díjtételek feldolgozása a megrendelések összerendezése után kerül megállapításra, a visszaigazolás során tudjuk véglegesíteni a díjakat, a csomagok optimális és biztonságos szállítása érdekében történő csomagolás utáni méréssel igazoltan.  Megértésüket előre is köszönjük. 

KIVÉTELTEK!

 

Gumicsizma:

A csizmák speciális mérete miatt egységesen 2600 ft általányban tudjuk küldeni, ez egy csomagra vonatkozik. (Egy csomagba 1-6 pár csizma fér el)., kérem vegyék figyelembe a vásárláskor!

IZO cukor:

Minden IZO cukor 28,5kg os csomag, amelyet csak egyenként tudunk postázni, kérem vegyék figyelembe a vásárláskor!

 

Ipari Fondan:

Minden csomag Ipari Fondan 20,5kg os csomag, amelyet csak egyenként tudunk postázni, kérem vegyék figyelembe a vásárláskor!

 

Szójaliszt:

Ingyenes szállítással hírdetett termék!

 

Utánvétkezelés:

20.000 Ft feletti rendelés esetén 150 Ft utánvét kezelési díjat számolunk fel!!!

Házhoz szállítással:

Házhoz szállítással

Minimum súly

Maximum súly

Szállítási díj

0 kg

1 kg

2 000 Ft

1,001 kg

3 kg

2 100 Ft

3,001 kg

5 kg

2 200 Ft

5,001 kg

10 kg

2 300 Ft

10,001 kg

20 kg

2 500 Ft

20,001 kg

30,001 kg

30 kg

40 kg

3 300 Ft

5 000 Ft

Postán maradó csomag:

Postán maradó csomag

Minimum súly

Maximum súly

Szállítási díj

0 kg

1 kg

1 800 Ft

1,001 kg

3 kg

1 900 Ft

3,001 kg

5 kg

2 000 Ft

5,001 kg

10 kg

2 100 Ft

10,001 kg

20 kg

2 200 Ft

20,001 kg

30 kg

2 900 Ft

A szállítás a termék súlyától függően a fenti táblázat szerint változhat. Ingyenes szállítás vonatkozásában –engedmények érvényesítésekor – minden esetben a kosárérték irányadó.

Kiszállítás esetén utánvétes fizetésre van lehetőség. Utánvétes fizetés esetén az áru átvételekor a futárnak kell a megrendelt termékek ellenértékét valamint a futárköltséget fizetni. Utánvétes fizetésnél a vásárolt termék ellenértékét, a szállítási díjat és a pénzkezelési díjat egy összegben a csomag kiszállításakor, a kézbesítő futártól vagy Postai szolgáltatás esetén a megjelölt helyen történő átvétel előtt kell megfizetni. Felhívjuk a vásárlók figyelmét, hogy utánvétes fizetés esetén a bankkártyás fizetési lehetőségről a Magyar Posta Zrt. ügyfélszolgálatánál lehet érdeklődni. 

Személyes átvételnél az átvevőhelyen készpénzzel vagy bankkártyával.  

Személyes átvétel esetén a megrendelt termékeket a számlázott tárgyú e-mail küldési időpontjától számítva 72 órán belül lehet átvenni a Szappan kuckóban.

 A termék átvételekor (üzletben, kiszállítás során a futártól történő átvételnél) az Eladó a Vásárló részére a vásárlás igazolására, papíralapú számlát ad.

Az Eladó minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a vásárlók által megrendelt termékeket a megrendelésben rögzített határidőn belül leszállítsa. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, az Eladó erről haladéktalanul tájékoztatást küld. Eladó azonban nem vállal felelősséget a Magyar Posta Zrt. (MPL) részére felróható késedelem miatt.

4. REGISZTRÁCIÓ

Vásárlás regisztrációval (jelszó megadásával) illetve regisztráció nélkül is lehetséges. A regisztráció előnye, hogy amennyiben legközelebb is szeretne tőlünk rendelni, adatait nem szükséges újonnan megadni, valamint rendelési folyamatát is nyomon követheti. Kérjük ügyeljen az adatok pontos megadására, hogy a teljesítés/kiszállítás zökkenőmentesen történhessen. Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztráció során kijelenti, hogy jelen ÁSZF feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló személyként kezel. Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

5. REGISZTRÁCIÓ TÖRLÉSE

Ügyfél jogosult a regisztrációját bármikor törölni.. Az erre vonatkozó üzenet megérkezését követően a Szolgáltató –teljesített rendelés esetén – köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. A Ügyfél felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését, melyekre az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak az irányadóak. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag az Ügyfél a felelős. Amennyiben Ügyfél tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

Ügyfél vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

6. A TERMÉKEK FELETTI TULAJDONJOG ÁTSZÁLLÁSA

A Termékek feletti tulajdonjog a Termék átvételekor száll át a Vásárlóra, amennyiben a Vásárló Termék vételárát hiánytalanul megfizette.

7. ELÁLLÁS, TERMÉKEK/SZOLGÁLTATÁSOK, AMELYEKRE NEM BIZTOSÍTOTT AZ ELÁLLÁS JOGA

A fogyasztónak minősülő Vásárlónak a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltak alapján 14 napon belül lehetősége van a szerződéstől elállni az alábbiakban rögzítettek szerint.

Amennyiben a vevő rendelését véletlenül vagy tévedésből adta le, a hibás rendelés leadást követően ügyfélszolgálatunkon még szállítás előtt minden következmény nélkül lemondhatja.

Kormányrendelet alapján a Vevőt (ha fogyasztónak minősül) elállási jog (a termék visszaküldésének joga) illeti meg. A Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. A Vásárló ezt a jogot néhány kivételtől eltekintve minden esetben, indokolás nélkül gyakorolhatja. 

Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja átvevőponti átvétel esetében a rendelés átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja, Postai szállítás esetén a megadott helyszínen történő átvétel időpontja. Ezek átvevőponti blokkal/számlával, ill. a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.

Elállás esetén a Vevő a terméket jogosult személyesen visszaszolgáltatni a Szolgáltató lentebb meghatározott üzletébe vagy választása szerint saját költségén küldi vissza a hivatkozott üzletbe, és haladéktalanul, de legkésőbb a termék(ek) visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatérítjük a visszaküldött termék(ek) vételárát, valamint az esetlegesen felmerült egyéb, a vásárlással kapcsolatos költségeket. Szállítási díjat a teljes rendeléstől való elállás esetén térítünk vissza. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. A termék(ek) vételárát és a szállítási költséget (illetőleg a vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) csak akkor áll módunkban visszatéríteni, ha a vásárló a terméke(ke)t visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe.

A visszaküldött árut átvevő üzlet címe:

Szappan kuckó

Schnell Zsolt

Mohács

Vörösmarty u. 6.

7700 

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmazunk,  

A Vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak (pl. fotókönyv, gravírozás); 
– romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; 
– Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; 
– olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; 
– lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a vásárló a csomagolást felbontotta; 
– hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében (az előfizetéses szerződések kivételével) 
– A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási / felmondási jogát. 
Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

Az elállási jog az Eladóval szemben illeti meg a fogyasztónak minősülő Vásárlót, azaz azzal szemben, akitől a terméket vásárolta.

Ha a Vevő webáruházunkban szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést kötött, elállás helyett felmondásra jogosult. Felmondási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja. Felmondási jogát nem gyakorolhatja szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

Az eladó fenntartja a jogot, hogy az egy felhasználó által jelentős számban és/ vagy több alkalommal vagy rendszeresen visszaküldött termékek közül egy vagy több termék vonatkozásában a visszaküldött termék(ek) befogadását elutasítsa, amennyiben a 30 napos termék-visszaküldés szolgáltatással történő visszaélést észlel, vagy alapos gyanú merül fel a 30 napos termék- visszaküldéssel való visszaélést illetően. Az eladó ilyen esetekben vizsgálatot kezdeményezhet, és amennyiben szükségesnek látja, az illetékes hatóságok felé továbbítja az ügyet.

8. FELELŐSSÉG

Az Eladó nem vonható felelősségre a Vásárlót vagy bármely harmadik félt érintő semminemű kárért, amely az Eladó szerződéses kötelezettségének teljesítéséből fakad. Az Eladó nem felelős semmilyen kárért, amely a Termékek használatából ered.

9. KELLÉKSZAVATOSSÁG

A megrendelt termékek hibája esetén a Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Vevő kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vevő a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vevő kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

Kellékszavatosság helyett a Vevő a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a Vevő kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a Vevőnek kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania.

Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

“Garanciális feltételek a Camminare Gumicsizmákra:

Termékeinket a Magyarországon érvényben lévő jótállásra és garanciára vonatkozó szabályozás szerint értékesítjük.

Az általunk forgalmazott termékekhez a garanciát, a gyártók magyarországi importőrei biztosítják Önnek.

Ezáltal az Önnek legkényelmesebb garanciális ügyintézést tudjuk nyújtani. 

A vonatkozó jogszabályok értelmében minden általunk forgalmazott új termékre minimum 6 hónap jótállást vállalunk. Az ennél hosszabb jótállási időt az érintett termékeknél külön megjelöljük! A jótállási idő kezdete a kiálított számla dátuma.

A fogyasztóvédelmi előírásoknak megfelelően a termékek 72 órán belül észlelt meghibásodása esetén a meghibásodott termék cseréjére kötelezett a gyártó.

Jótállási igény az alább felsorolt iratok együttes bemutatásával érvényesíthető:

A termék teljes gyári csomagolása minden gyári tartozékkal

A  nyugta vagy számla egy példánya

Ezek részleges vagy teljes hiánya esetén nem tudjuk sajnos a jótállási igényt elfogadni!

A garanciális problémával cégünknek visszaküldött terméket továbbítjuk a cégünknek garanciális hátteret biztosító vonatkozó beszállítónkhoz, aki a vonatkozó jogszabályok betartása mellett intézkedik a mielőbbi javíttatásról. A garanciális javítások, átvizsgálások átfutási ideje jellemzően 2 hét, de a forgalmazók fenntartják a jogot arra, hogy ez az időtartam indokolt esetben meghosszabbodhat.

Amennyiben egyértelmű, hogy rendeltetésszerű használat következtében történt a 72 órán belüli meghibásodás akkor csere lehetőséget biztosítunk.

A 72 órás csere csak azokra a termékekre vonatkozik, amelyek meghibásodása rendeltetésszerű használat során következett be . A nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodások ( pl. éles tárgy által keletkezett vágás stb. ) cseréjének elkerülése miatt a forgalmazók csak a beszállító partnerek szakvéleménye alapján vállalják a 72 órás cserét. Ennek megfelelően a további teendők a termék 72 órán belüli meghibásodása esetén:

Az észlelt meghibásodást be kell jelenteni a forgalmazó telefon számán. Ha a beszállító partner kivizsgálása alapján a bejelentés jogos, a gyártó vállalja a termék cseréjét.

Amennyiben nem egyértelmű a rendeltetésszerű használat, akkor Webáruházunk is csak a hivatalos beszállító partnerének szakvéleményének ismeretében vállalja a meghibásodott termék 72 órán belüli meghibásodás cseréjét.

A garanciális visszajuttatás költségeit minden esetben a vásárlót terheli.

Amennyiben a  jótállási idő valamely terméknél nem került feltüntetésre, úgy a termék jótállási ideje iránt érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon. “

10. JÓTÁLLÁS

A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkek hibája esetén az átvételtől számított 1 éven belül jótállási igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben (feltéve, ha e Korm. rendelet értelmében fogyasztónak minősül). A Szolgáltató csak abban az esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Jótállási igényét a Vevő a kellékszavatosságnál kifejtettek szerint érvényesítheti, azzal a kivétellel, hogy a tartós fogyasztási cikk hibája esetében az átvételtől számított 3 munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket kicseréljük ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza (ha a termék a Szolgáltató üzletében / raktárában rendelkezésre áll), valamint ezen túli bejelentés esetén törekszünk arra, hogy a kijavítás, illetőleg a kicserélés 15 napon belül sor kerüljön. Kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett garanciális szerviznél (javítószolgálatnál) közvetlenül is érvényesítheti. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre nem érvényesíthet. A jótállásból fakadó jogok azonban a Vevőt a kellékszavatosság és termékszavatosság útján érvényesíthető jogosultságaitól függetlenül megilletik.

11. SZELLEMI TULAJDON

A Tartalom a jelen ÁSZF-ben foglalt meghatározásának megfelelően magába foglalja különösen, de nem kizárólagosan a Weboldalon feltüntetett logókat, grafikai elemeket, kereskedelmi védjegyeket, képeket, videókat, animációkat, multimédia szövegeket és/vagy bármely egyéb tartalmat. Mindez kifejezetten az eladó tulajdonát képezi és az ezzel kapcsolatban minden jogát fenntartja.

A Felhasználó/ Ügyfél/Vásárló a Tartalmat, illetve annak egy részét kizárólag személyes felhasználás céljából töltheti le, másolhatja, illetve használhatja a jelen ÁSZF rendelkezéseivel összhangban. A személyes felhasználáson túl a Felhasználó/Ügyfél/Vevő– az eladó kifejezett, írásos hozzájárulása nélkül – nem jogosult a Tartalmat másolni, terjeszteni, közölni, harmadik félnek átküldeni, módosítani és/vagy más módon megváltoztatni, felhasználni, illetve az eredetitől eltérő bármely más kontextusba helyezni.

Bármely Tartalom, amelyhez a Ügyfélnek/Vevőnek hozzáférése van, vagy ahhoz hozzáférést nyer bármely eszköz révén, a jelen ÁSZF hatálya alá tartozik.

12. TITOKTARTÁS

A Vevő/Ügyfél által az Eladónak szolgáltatott bármely jellegű információt az Eladó bizalmasan kezeli, azt csak jelen ÁSZF-ben rögzítettekkel összhangban oszthatja meg harmadik személyekkel.

A Vevő/Ügyfél a Megrendelés/Szerződés vonatkozásában nem ad semmilyen nyilvános nyilatkozatot harmadik személyek részére az Eladó előzetesen adott írásos hozzájárulás nélkül.

Azzal, hogy az Ügyfél/Vevő információkat és adatokat közöl a Weboldalon, biztosítja az Eladónak az azokhoz való korlátlan és visszavonhatatlan hozzáférését, továbbá ezen információk vagy adatok feletti használati, másolási, módosítási, átküldési és terjesztési jogot. Ugyanakkor az Ügyfél/Vevő egyetért azzal, hogy az Eladó szabadon használhatja azokat az ötleteket, koncepciókat, know-how-t vagy technikákat, amelyeket a Weboldalon keresztül ismertetett.

13. KERESKEDELMI ÉRTESÍTÉSEK

A Felhasználó/ Ügyfél /Vásárló bármikor leiratkozhat az üzemeltető Kereskedelmi Értesítéseiről az alábbi módokon:

a Kereskedelmi Értesítésben leiratkozási linkre kattintva;

vagy e.mail útján kapcsolatba lépve az Eladóval.

14. HOZZÁSZÓLÁS  

A hozzászólás írásával a felhasználó elfogadja az alábbi moderációs alapelveket, és a hozzászólás megírásakor ezeket betartja:

– a Felhasználó kizárólag a Termék leírásával, annak használatával kapcsolatos információkat oszthat meg. Konkrét Megrendelés teljesítésével, kedvezményes ajánlatokkal összefüggő információk megosztása tilos;

– a hozzászólás megfogalmazása kizárólag magyar nyelven történhet, kivételt képeznek ez alól azon technikai jellegű idegen nyelvű kifejezések, illetve szakszavak, amelyek használata a köznyelvben elterjedt;

– tilos a gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas kifejezések használata, valamint az ilyen témájú weboldalakra mutató linkek és hivatkozások megosztása;

– a Felhasználó köteles az arra vonatkozó, megfelelő kategóriába feltölteni hozzászólását;

– a Felhasználó felel azért, hogy az általa közzétett információ valós, helyes, nem tartalmaz megtévesztő információkat, és nem sérti mások jogait;

– a tilos reklámot, hirdetést, az Eladó tevékenységével megegyező weboldalak, cégek elérhetőségét, valamint személyes adatokat közzétenni;

– a hozzászólás a Felhasználó/Ügyfél/Vevő tájékoztatására szolgál, az Eladóval történő kommunikációra nem használható.

A fenti moderálási alapelvek megsértése esetén az Eladó jogosult a Felhasználó értékelését részben vagy egészben törölni.

15. VIS MAIOR

E fogalom alatt értendő minden olyan ok, eset, körülmény, amely előre nem látható, nem ellenőrizhető, és/vagy olyan, az eladót érintő, de tőle független ok, amelynek felmerülése lehetetlenné teszi az eladó számára a jelen ÁSZF-ben vállalt kötelezettségek teljesítését.

A felek egyike sem vonható felelősségre a szerződéses kötelezettségek nem teljesítéséért abban az esetben, amennyiben azt részben vagy egészben Vis Maior eredményezi.

Amennyiben a Vis Maior annak felmerülésétől számított 15 (tizenöt) napon belül nem szűnik meg, bármely fél – a másik fél egyidejű értesítése mellett – megszüntetheti a szerződést, anélkül, hogy a másik fél kártérítési igénnyel léphetne fel.

16. ALKALMAZANDÓ JOG, PANASZKEZELÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Jelen Szerződés vonatkozásában a magyar jog az irányadó.

A Vevő panaszának elutasítása esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényrendelkezéseinek megfelelően a Budapesti Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Amennyiben a Vásárló a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, azt megteheti a http://ec.europa.eu/odr alatt található online vitarendezési platformon keresztül. Az egyszerűbb és a gyorsabb ügyintézés érdekében javasolt a Budapesti Békéltető Testület megjelölése eljáró hatóságként.

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei: http://bekeltet.hu/ ; 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.; e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, Fax: 06 (1) 488 21 86, Telefon: 06 (1) 488 21 31.

Fogyasztói panaszügyintézés írásban ill. telefonon történik, az schnell.zsolt1@gmail.com email címen, valamint a Szolgáltató székhelyén működő ügyfélszolgálaton a  + 36 20 461-6789-es telefonszámon.

Amennyiben személyesen kíván panaszt tenni, úgy azt a Szappan kuckóban teheti meg:

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

1. a fogyasztó neve, lakcíme,

2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

4. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,

6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Az eladó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

Az írásbeli panaszt eladó a beérkezést követően harminc napon belül megvizsgálja, amelyre köteles írásbeli érdemi, indokolt választ adni és intézkedni annak közlése iránt.

A panasz elutasítása esetén az eladó köteles tájékoztatást adni arról, hogy a fogyasztó mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyének, telefonos és internetes elérhetőségének, valamint levelezési címének feltüntetésével.

Amennyiben az eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztó az alábbi jogérvényesítésre jogosult:

– Panasztétel a fogyasztó a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

– Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a weboldala Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit frissítse, illetve időközönként módosítsa, hogy az tükrözze a weboldal működési módját és feltételeit, vagy a jogszabályi környezet változását. Ilyen esetekben az Általános Szerződési Feltételek módosított változata jelenik meg az oldalon. Az Általános Szerződési Feltételek tartalmát érdemes időről-időre figyelni a Weboldalon. Az Általános Szerződési Feltételek ellen, azok Weboldalon történő közzétételét követően, a felhasználó/ügyfél/vevő tiltakozhat.

17. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A https://oxalsav.hu weboldal magára nézve kötelezőnek tekintik a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét.

Eladó kijelenti, hogy a webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasolt megtenni az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Webáruházban való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. A Társaság nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Tárhelyet biztosító szolgáltató: CWEB Kft.